Wie is EM-PIMT

EM-PIMT is ontstaan vanuit de behoefte om de praktijkervaring met betrekking tot MEDEzeggenschap te koppelen aan het DUURZAAM doorontwikkelen van de strategische MEDEzeggenschap.

DUURZAAMHEID speelt evenals het begrip "MEDE" een cruciale rol.

GEZAMENLIJK STUREN

INTERPROFESSIONEEL

INSPRAAK & ZEGGENSCHAP

EM-PIMT is actief in het veld van de gezondheidszorg. De zorgsector is sterk in beweging, marktwerking, sterke invloed zorgverzekeraars,fusies van zorginstellingen, concurrentie en privatisering beheersen het beleid en beheer van de organisatie.

Het is dan van prominent belang dat de MEDEzeggenschap proactief acteert en personeelsbelangen MET organisatiebelangen in het lange termijn denken combineert, samen met alle inspraakgremia die er zijn binnen de organisatie.

EM-PIMT nodigt u uit om verder kennis te nemen van de visie, strategie en de diensten welke   EM-PIMT kan bieden, als geheel of als zelfstandig onderdeel.