Het Herkenningsbeeld EM-PIMT

EM-PIMT gebruikt een herkenningsbeeld, eigenlijk een soort van logo.  Dit herkenningsbeeld is een van de achterzijde genomen foto van de marcherende garde:

“Garderezjiment d‘r Kuëb va Heële” (2003)

De marcherende gardeleden symboliseren de door Napoleon Bonaparte opgezette gedachte dat een goed strategisch beleid kan leiden tot overwinningen. Het Garderezjiment va Heële draagt uniformen gelijk aan Napoleons tijd.

Opvallend is dat de groep uit de maat loopt, hetgeen symboliseert dat er nog een leerproces is!

 

 

 

       www.garderezjiment.nl

D’r Kuëb en zijn maat “der Bamberg van Oake” zijn in zwaar gevecht gewikkeld: “Ich durchsjtook der inkele kiehre veer, vief tegeliek, dat ich ze bouw neet va de lans kos kriege en der Bamberg sjloog ze mit de kolf van ’t gewehr de köp in”.