Visie HR2020 Beweging

Fit voor de toekomst!

Organisaties met haar zorgwerkers willen zich blijvend onderscheiden, toegevoegde waarde leveren en in verbinding blijven met hun stakeholders. Maar hoe kunnen zij zichzelf adequaat (blijven) organiseren en zorgwerkers blijvend ontwikkelen?

Wat is een passende strategie om voor (potentiële) klanten, afnemers en medewerkers aantrekkelijk te zijn en te blijven?

Zodat zij blijvend professioneel het verschil kunnen maken met 'GOUDEN HANDEN' aan het bed.

 

Waar staat HR in de zorg in het jaar 2020?

In 2020 hoort HR bij de zorgwerkers zelf, draagt zichtbaar en meetbaar bij aan effectiviteit en efficiency van de zorg en heeft impact op de zes HR-uitdagingen:

1: technologie

2: weerbaarheid

3: wendbaarheid

4: ondernemerschap

5: ambitie

6: talent.

 

HR2020 Beweging staat voor:

Hoger doel; Het bieden van een context voor het mobiliseren van sociale innovatie binnen de zorg buiten de bestaande systemen met als doel het verhogen van het adaptief vermogen van mens en organisatie.

Gewaagd doel; In 2020 is er sprake van een continue beweging rodom sociale innovatie in de zorg, gericht op het vergroten van het adaptief vermogen van mens en organisatie.

Kernkwaliteit; HR2020 is expert in het tot stand brengen van verbinding tussen mens, organisatie en omgeving, biedt ruimte en keuzevrijheid, is onvoorwaardelijk en waardevrij. HR2020 maakt het mogelijk om buiten de vooronderstellingen van de systeemwereld te opereren.

Kernwaarden; Bewegen, Verbinden, Vertrouwen, Inspireren, Uitnodigen, Persoonlijk, Heelheid, Passie.

 

Zorgwerkers die onvoorwaardelijk gaan voor de allerbeste zorg.

VOORBIJ BEVLOGENHEID