Samenwerking met EM-PIMT

 

EM-PIMT richt zich op het HR thema Duurzame, Integrale MEDEzeggenschap, Gezamenlijk Sturen, Interprofesionele Inspraak en Zeggenschap.

Het begrip "Duurzaam" komt voort uit het beschouwend themaboek: "Op weg naar Duurzame MEDEzeggenschap".

(ISBN 9-789461-933720).

In augustus 2019 is het vervolg gepubliceerd: "Interprofessionele Inspraak & zeggenschap".

(ISBN 9-789463-864824)

 

Ontwerpatelier.

Binnen de samenwerking is in 2018 een geheel nieuw en verrassend ontwerp ontwikkeld welke DUURZAAM, INTEGRAAL, MEDEzeggenschap - Inspraak en Zeggenschap samenbrengt.

Dit zal leiden tot zogenaamde Inspiratiepleinen, Sprintsessies en Expedities met als thema: INTERPROFESSIONELE INSPRAAK-ZEGGENSCHAP
 

Werkatelier.

Vanuit het nieuwe ontwerp zal een werkvorm worden ontwikkeld om binnen de MEDEzeggenschap organen (Ondernemingsraden) van de "Ziekenhuizen, Revalidatiezorg, Geestelijke Gezondheidszorg, Verpleging & Verzorging, Thuiszorg & mantelzorg, Gehandicaptenzorg en Jeugd, Welzijn & Maatschappelijke Zorg' de nieuwe visie op MEDEzeggenschap te realiseren: INTERPROFESSIONELE INSPRAAK-ZEGGENSCHAP.

Onderhoudsatelier.

Uiteindelijk zal bovenstaande resulteren in een vaste onderhoudsvorm waarbij het thema ZEGGENSCHAP geborgd zal zijn op een DUURZAAM en INTEGRAAL platform.