Samenwerking met EM-PIMT

 

EM-PIMT richt zich op het HR thema Duurzame, Integrale MEDEzeggenschap, Gezamenlijk Sturen, Zeggenschap.

Het begrip "Duurzaam" komt voort uit het beschouwend themaboek: "Op weg naar Duurzame MEDEzeggenschap".

(ISBN 9-789461-933720).

 

Ontwerpatelier.

Binnen de samenwerking zal in 2017 een geheel nieuw en verrassend ontwerp worden ontwikkeld welke DUURZAAM, INTEGRAAL, MEDEzeggenschap en Zeggenschap samenbrengt.
De start van het Ontwerpatelier "Zeggenschap" is momenteel nog niet bepaald.

Werkatelier.

Vanuit het nieuwe ontwerp zal een werkvorm worden ontwikkeld om binnen de MEDEzeggenschap organen (Ondernemingsraden) van de "Ziekenhuizen, Revalidatiezorg, Geestelijke Gezondheidszorg, Verpleging & Verzorging, Thuiszorg & mantelzorg, Gehandicaptenzorg en Jeugd, Welzijn & Maatschappelijke Zorg' de nieuwe visie op MEDEzeggenschap te realiseren: ZEGGENSCHAP.

Onderhoudsatelier.

Uiteindelijk zal bovenstaande resulteren in een vaste onderhoudsvorm waarbij het thema ZEGGENSCHAP geborgd zal zijn op een DUURZAAM en INTEGRAAL  platform.

 

Nadere info.

Volg dan ook de website: www.hr2020.nl