Het boek

Dit boek heeft de titel: “Interprofessionele Inspraak en Zeggenschap, Gezamenlijk Sturen”.

Daarmee gelijk aangegeven dat “medezeggenschap volgt de zeggenschap” mijn inziens verleden tijd zal zijn. “Volgen” wordt opgevolgd door integratie, door gezamenlijkheid, door samen, door interprofessionele samenwerking!

Om hieraan te voldoen is een nieuw werkconcept noodzakelijk voor inspraak processen, waarbij in breed - interprofessioneel - perspectief gekeken zal worden naar de organisatie, de teams en de individuen binnen de organisatie plus de wijze hoe zij zich positioneren in meerdere omgevingen, ook wel landschappen genoemd. Er zijn meerdere landschappen denkbaar en deze komen dan ook uitgebreid aan bod.

Het samenbrengen van de integratie met de landschappen brengt een frisse interprofessionele blik, waardoor gezamenlijk sturen zich ontwikkelt.

Het gezamenlijk antwoord van de beleidsmaker èn inspraakorganen op de toenemende marktwerking in de zorg, de harde concurrentiestrijd van de drie tot elkaar veroordeelde partijen wordt in dit boek doorvertaald naar interprofessionaliteit van inspraak en zeggenschap. Van belang is wie de radertjes bedient en welke draairichting hierbij gevolgd wordt, maar vooral wie openstaat voor interprofessionele, nauwe samenwerking.