Partitude realisatiemanagement®

 

Het Partitude Domein® realisatie concept leert je alle relevante aspecten in samenhang* toe te passen op een praktische manier. Kennisoverdracht en concreet oefenen met praktijkvoorbeelden staan centraal tijdens de opleiding.

In de begeleide praktijk gaat het om het als Realisatiemanager® i.o. faciliteren van duurzaam realiseren / veranderen maar ook over het vergroten van je eigen vermogen (persoonlijke ontwikkeling) en het helpen van de ander om zichzelf te ontwikkelen; het opsporen van belemmerende patronen en (helpen bij) het oplossen daarvan.

Na accreditatie heb je een basis om mens en organisatie in samenhang te (helpen) ontwikkelen met daarbinnen maximale ruimte voor je eigen stijl.

*) Structuur, vaardigheid en attitude op zowel organisatie-, team-, als individueel niveau.

 

Realisatiemanagement® is het resultaat van meer dan10 jaar ervaring met realisaties uit diverse sectoren en branches. Praktische realisatie en borging zijn en blijven hierbij het uitgangspunt.

Realisatiemanagement® is bedoeld voor diegenen die hun professionaliteit willen vergroten op het gebied van (strategische) veranderingsprocessen, transformaties, innovaties en organisatieontwikkeling.