HR2020

Vereniging HR2020 Beweging

EM-PIMT werkte sinds 2014 samen met de vereniging HR2020 Beweging en specifiek voor project "Inspraak en Zeggenschap".

Binnen deze samenwerking is een ontwerp ontwikkeld om, voor het totale Nederlandse zorglandschap,een vernieuwde "Inspraak en Zeggenschap" visie en structuur te poneren. De ontwikkelroute heeft de naam "expeditie" gekregen.

De crux hierin is INTERPROFESSIONELE INSPRAAK en ZEGGENSCHAP, in de ruimste zin van het woord.

 

Het project HR2020 is in 2018 afgerond. De ontwikkelde producten zijn actueel en algemeen bruikbaar.