HR2020

HR2020

EM-PIMT werkt sinds 2015 samen met de vereniging HR2020 en daarbinnen het project HR2020.

Binnen deze samenwerking wordt een ontwerp ontwikkeld om, voor het totale Nederlandse zorglandschap,een vernieuwde Totale Inspraak en Medezeggenschap visie en structuur te poneren.

De crux hierin is ZEGGENSCHAP, in de ruimste zin van het woord.

 

De samenwerking zal organisatorisch worden ondergebracht bij Ascie B.V.