Ontwikkelingen 2de boek

Ontwikkeling 2de boek.
 
Aanvang 2018 zal aan de tweede druk worden gestart van het boek "Op weg naar Duurzame INSPRAAK-ZEGGENSCHAP".
Dit boek wordt in augustus 2019 uitgebracht onder de titel "Interprofessionele Inspraak & Zeggenschap". Zie hiervoor het specifieke tabblad.
Belangrijk hierbij is: Van omdenken naar omdoen!
GELOOF IN ORGANISATIEONTWIKKELING
DURF SAMEN TE INNOVEREN
DURF SAMEN TE EXCELLEREN
DURF JE NEK UIT TE STEKEN
DAN ZAL JE ZIEN: HET WERKT!