Ontwikkelingen 2de druk boek / e-book

Ontwikkeling 2de druk boek / e-book.
Aanvang 2018 zal aan de tweede druk worden gestart van het boek "Op weg naar Duurzame INSPRAAK-ZEGGENSCHAP".
Dit boek zal tevens als E-book worden gepubliceerd.
Verdere voortgang volgt zo spoedig mogelijk.