VISIE

Gedachtegoed en visie

 

MEDEzeggenschap is meer dan het volgen van de Wet op de Ondernemingsraden!

De Ondernemingsraad heeft een gezamenlijke - MEDE - verantwoordelijkheid voor het bedrijfsbelang én personeelsbelang.

De crux ligt bij GEZAMELIJK STUREN en INSPRAAK-ZEGGENSCHAP.

EM-PIMT draagt de visie uit dat medezeggenschap meer is dan het volgen van wettelijke kaders (WOR) waarbij het absoluut van belang is dat de MEDEzeggeschap met hoofdletters wordt geschreven

 

De crux in het gedachtegoed is het zoeken naar de duurzame win-win relatie tussen bestuurder en Ondernemingsraad hetgeen een positief effect zal hebben op de organisatie én medewerkers . Dit kan - gezien vanuit de positie van de Ondernemingsraad - alleen tot stand komen als de Ondernemingsraad in staat is om meer verantwoordelijkheid te (durven) nemen voor het organisatiebeleid  én de personele ontwikkelingen. Vandaar de schrijfwijze MEDEzeggenschap!  Kan ook vertaald worden naar de term "Gezamenlijk Sturen of Inspraak en Zeggenschap".

Daarnaast is in het gedachtegoed ondergebracht in een strategische planhorizon welke 5 tot 10 jaar bedraagt, ook voor een Ondernemingsraad. Een gefundeerde (voor)kennis van maatschappelijke ontwikkelingen in macroperspectief stelt de Ondernemingsraad  in staat een gedegen strategische positie in te nemen in de organisatieontwikkeling alvorens beleidsvoornemen door de bestuurder worden ingebracht.

“Garderezjiment d‘r Kuëb va Heële” (2003)