Ontwikkelingen samenwerkingen EM-PIMT

Voortgang ontwikkelingen

EM-PIMT biedt de volgende diensten aan:

* advisering met betrekking tot de bestaande Wet op de ondernemingsraden;

* project- en projectmanagement voor nieuw op te richten ondernemingsraden;

* coaching en training voor nieuwe ondernemingsraden, danwel na verkiezing van de ondernemingsraad;

* facilitatie dan wel training van leer- en realisatietrajecten.

Dit met als specialisatie Duurzame MEDEzeggenschap, Interprofessionele Inspraak - Zeggenschap.