Ontwikkelingen samenwerkingen EM-PIMT

Voortgang ontwikkelingen

In de zomer van 2016 is de Freelance overeenkomst ondertekent tussen EM-PIMT en Ascie BV, passend bij de komende wetgeving voor ZZP'ers.

EM-PIMT zal onder deze samenwerking de volgende diensten leveren:

* advisering;

* project- en projectmanagement;

* coaching;

* interim-, innovatie-, en verandermanagement gerelateerde activiteiten en educatie;

* facilitatie dan wel training van leer- en realisatietrajecten.

Dit met als specialisatie Duurzame medezeggenschap, Integrale Inspraak - Zeggenschap.