Het boek Duurzame MEDEzeggenschap

Het boek: Op weg naar Duurzame MEDEzeggenschap

 

Er is een beschouwend boek gepubliceerd onder de titel "Op weg naar Duurzame MEDEzeggenschap".

In dit boek zijn vijftien aandachtsvelden - thema’s - welke van strategisch belang zijn voor een OR  basaal uitgewerkt met als doel deze mogelijk verder te implementeren in medezeggenschapsland met betrekking tot de zorgsector. Zodat de OR zich ontwikkelt tot strategische partner van de bestuurder én gedegen afvaardiging van de werknemers.

De aandachtsvelden zijn:

 1. Wettelijke ontwikkelingen op het gebied van gezondheidszorg.
 2. Positionering ziektekostenverzekeraars.
 3. Cliëntenperspectief, zijnde afnemer van zorg.
 4. Arbeidsmarkt ontwikkelingen.
 5. Rol van de sociale partners.
 6. Wettelijke ontwikkelingen op het gebied van de medezeggenschap, WOR.
 7. Belangentegenstellingen bestuurder en OR.
 8. Corporate governance.
 9. Fusie - splitsing - reorganisatie binnen en/of van instellingen.
 10. Arbeidsrecht.
 11. Financiën en financiering van de zorg.
 12. Positionering bestuurder versus OR.
 13. Informatie en communicatie.
 14. Leiderschap.
 15. Human Resource Management.

De thema’s zijn niet bewust in deze volgorde geplaats. De volgorde is gebaseerd op toeval en doet verder niets af aan de belangrijkheid van de thema’s.

In hoofdstuk 1 zijn de thema’s (primair, in eerste termijn) beschouwend uitgewerkt. De aandachtsvelden kunnen onbetwist diepgaander worden beschreven maar dit betekent dat vele managementtheorieën, studies omtrent het Nederlands zorglandschap, wetgevingen  en uitwerkingen welke elders aan het papier zijn toevertrouwd, worden overgenomen, hetgeen niet de opzet is. De beschouwende uitwerking geeft een eerste indruk en een overkoepelend beeld rondom de vele thema’s.  Tevens zet het u aan het denken en kunt u ongetwijfeld voorbeelden uit uw eigen omgeving en praktijk voor ogen nemen.

In hoofdstuk 2 wordt toegewerkt naar de vereisten, competenties, dan wel sterke behoeften welke Ondernemingsraden en zijn leden dienen te omarmen om als Ondernemingsraad gedegen en beslagen ter tafel te komen. Gekoppeld aan de vijftien thema’s wordt toegewerkt naar de doelstelling “Duurzame MEDEzeggenschap”. Hoofdstuk 2 is een persoonlijk denkbeeld van mij, dat ik aan de lezer wil toevertrouwen. Ook memoreer ik soms uitwerkingen van derden waaraan ik mij dan confirmeer.

Verder is aan de inhoud in hoofdstuk 2 een apart hoofdstuk toegevoegd: Het Ondernemingsraad lid en de Ondernemingsraad. Hierin worden gewenste ontwikkelingen welke in de tekst voorkomen gebundeld met betrekking tot het zich beschikbaar stellen als kandidaat lid. Zoals ondermeer competenties, wijze van verkiezingen, strategische inzichten enzovoort.